DARE TO SAY YES!

How I found my English way

Nằm trong dự án "Một triệu người Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy" - Anh ngữ BBC tổ chức chuơng trình "How I Found My English Way" với sự tham gia của Mr Hưng - Giám đốc BBC, Ms Camellia Nguyễn,

Bài liên quan

Bản quyền thuộc về BBC English - Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT