DREAM BIG

Cô Hương - Thạc sĩ Anh Quốc - Giám đốc đào tạo ENVIS Juniors

Cô Hương - du học và tốt nghiệp Thạc sĩ tại Vương Quốc Anh.

Trở về Việt Nam, cô muốn giúp trẻ em Việt Nam được tiếp cận với những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất Thế Giới. Cô quan niệm, trẻ em cần được phát triển toàn diện

Bài liên quan

Bản quyền thuộc về BBC English - Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT