DARE TO SAY YES!

Miêu tả con vật

Miêu tả con vật

Khánh Linh – một cô bé đáng yêu cực kì yêu chú chuột hamster. Hôm nay cùng cô học từ bài nói của bạn ấy qua cách kể hóm hỉnh về chú chuột yêu thích nhé!

Video:

Khi được hỏi về con vật yêu thích “favourite animal” thì khi trả lời chúng ta có thể trả lời kèm từ “all - time” có nghĩa là “luôn luôn”

All-time 

/ˈɔːl taɪm/ 

My all-time favorite animal : thú cưng yêu thích của tôi 

Incredibly 

/ɪnˈkredəbli/ 

Incredibly nghĩa là cực kỳ, không thể tin nổi 

Tương đương với Incredibly có từ như là Extremely hay Unbelievably 

Ở dạng tính từ: Incredible nghĩa là lạ thường, không thể tin được, Incredulous nghĩa là hoài nghi.

Ở dạng danh từ Incredulity nghĩa là sự hoài nghi.

Ở dạng trạng từ Incredulously nghĩa là (một cách) ngờ vực, hoài nghi 

Domesticated 

/dəˈmestɪkeɪtɪd/ 

Domesticated nghĩa là thuần người, dạn người 

Tame 

/teɪm/ 

Tame nghĩa là thuần hóa 

Ở dạng động từ, tame nghĩa là làm cho quen, thuần hóa 

Mammals 

/ˈmæml/ 

Mammals nghĩa là động vật có vú 

Ở dạng tính từ Mammalian có nghĩa là (thuộc) loài động vật có vú

Buddy-buddy 

/ˈbʌdi bʌdi/ 

Buddy – buddy nghĩa là dễ thương 

Cụm động từ ta có Buddy up( phr.v) = pal up, trở thành bạn của nhau

Ở dạng danh từ, Buddy nghĩa là bạn thân

Reasonably 

/ˈriːznəbli/ 

Reasonably có nghĩa là khá 

Ở dạng tính từ, Reasonable nghĩa là hợp lý, trái ngược với từ  unreasonable (vô lý)

Ở dạng danh từ Reasonableness là sự hợp lý, Reason là lý do 

Spend a quality time 

BrE /ˈkwɒləti/ ; NAmE /ˈkwɑːləti/ 

Cụm từ này có nghĩa là dùng thời gian quí báu (để làm gì đó)

Pet 

/pet/ 

Pet thường ta sẽ biết nghĩa là thú cưng nhưng ở dạng động từ nó có nghĩa là cưng nựng, ở dạng tính từ có nghĩa là yêu thích.

Lưu ý: pet hate : cực kỳ ghét 

Ex: My pet hate is people who chew with their mouths open. 

Tunnels 

/ˈtʌnl/ 

Tunnel có nghĩa là hầm 

Idiom: Light at the end of the tunnel: Ánh sáng cuối đường hầm 

Ex: Now that the doctors have been able to diagnose what's wrong with me, there is finally light at the end of the tunnel. 

Be happy as a clam 

Đây là idiom mang nghĩa cực kỳ vui 

Raise 

/reɪz/ 

Raise có nghĩa là nuôi

Idiom liên quan Raise your glass to Sb có nghĩa nâng ly chúc mừng

Definitely 

/ˈdefɪnətli/ 

Definitely có nghĩa chắc hẳn, chắc chắn 

Definite (adj) rõ ràng 

Definition (n) định nghĩa 

Cùng xem recap nào:

1. all-time 

2. Incredibly 

3. Domesticated 

4. Tame 

5. Mammals 

6. Buddy-buddy 

7. Reasonably 

8. Spend a quality time 

9. Pet 

10. Tunnels 

11. Be happy as a clam

12.Raise

13.Definitely

------

 

Theo dõi nhiều bài học tại:

Website ENVIS School

Facebook ENVIS School                    

Youtube ENVIS School

hoc 1000 tu vung,mieu ta con vat,hoc tieng anh

Bài liên quan

Bản quyền thuộc về BBC English - Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT