DREAM BIG

abcsdsdsdsdsdsds

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ HỌC PHÍ GIẢM NGÀY KHAI GIẢNG NỘI DUNG
Tiếng Anh giao tiếp (Level 1) 1.5 tháng/24 giờ 3,300,000 VNĐ 990,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây
Tiếng Anh Giao tiếp (Level 2) 1.5 tháng/24 giờ 3,300,000 VNĐ 990,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây
IELTS Hunter 14 tháng 14 tháng/trọn gói 68,000,000 VNĐ 44,400,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây
IELTS Hunter 10 tháng 10 tháng/trọn gói 48,000,000 VNĐ 36,600,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây
IELTS Hunter 7 tháng 7 tháng/trọn gói 38,000,000 VNĐ 26,800,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây
IELTS AND MORE 7 tuần/42 giờ 6,600,000 VNĐ 1,980,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây
GRAMMAR AND VOCABS IELTS 7 tuần/21 giờ 3,300,000 VNĐ 990,000 VNĐ 10/10/2017 Xem tại đây

 

Bài liên quan

Bản quyền thuộc về BBC English - Website đang chạy thử nghiệm và chờ cấp phép của BVH - BTTT